Peter LeFanu Lumsdaine fick sin doktorsexamen 2010 från Carnegie Mellon University, under handledare Steve Awodey. Innan han kom till Stockholms universitet var han medlem av Institute for Advanced Studies i Princeton.

Peter forskar i kategoriteori och logik, särskilt inom homotopi-teori och formalisering av matematik.