Jonathan Rohleder fick doktorsexamen 2013 vid Technische Universität Graz, där han studerade med Jussi Behrndt. Innan han kom till Stockholms universitet var han forskare vid Technische Universität Hamburg.

Jonathan Rohleder forskar inom spektralteori, differentialoperatorer, kvantgrafer och relaterade områden.