Håkan Granath disputerade år 2002 för Juliusz Brzezinski vid Chalmers Tekniska Högskola. Efter disputationen var han verksam vid Max-Planck-Institut für Mathematik i Bonn och Karlstads Universitet. Hans forskningsområde är talteori, särskilt Shimura-varieteer.