Dan Petersen disputerade vid KTH år 2013 med Carel Faber som handledare. Han har därefter varit verksam vid ETH i Zurich och vid Köpenhamns universitet. Dans huvudintresse rör algebraisk geometri, särskilt modulirum.