Alan Sola disputerade 2010 vid KTH under handledning av professor Håkan Hedenmalm. Han har efter disputationen genomfört postdoktorala studier vid Institut Mittag-Leffler samt vid University of Cambridge och vidare varit gästande biträdande professor vid Oklahoma State University, University of Cambridge och University of South Florida.

 

 

Alan Sola forskar inom komplex och harmonisk analys samt sannolikhetsteori.