Nyheter

Nyheter

 • Matematiska institutionen söker amanuenser till läsåret 17/18 2017-05-29 Sista ansökningsdag är den 7/6-17.
 • Sen anmälan till kurser höstterminen 2017 2017-05-19 Sista anmälningsdag till höstterminen 2017 var den 18 april. Vissa utbildningar där det kan finnas platser öppnar igen för sen anmälan den 14 augusti under förmiddagen.
 • Seminarium 2017-05-12 "Shaved dice" inference — Two contrasting points of view of a simple situation"
 • Lärarfortbildning: Exempelproblem ur matematikhistorien 2017-05-02 Välkommen till en spännande fortbildningsdag på temat "Exempelproblem ur matematikhistorien" anordnad av Stockholms matematikcentrum.
 • Anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2017-04-25 Matematiska institutionen fick två anslag av tretton från matematiksatsningen – Matematikprogrammet 2017.
 • Antagningsprov till kandidatprogram i matematik inför HT17 2017-03-16 Öka dina chanser att få plats på våra populära kandidatprogram genom att skriva ett antagningsprov i matematik! Sista anmälningsdag för att skriva provet 2017 är 20 april.
 • Matematiska institutionen välkomnar Alan Sola 2016-10-20 Vi välkomnar vår nya universitetslektor Alan Sola!
 • Matematiska institutionen välkomnar Wushi Goldring 2016-10-19 Vi välkomnar vår nya universitetslektor Wushi Goldring!
 • Matematikprogram rekordpopulära vid Stockholms universitet 2016-07-08 Läs om Matematikprogrammen som rekordmånga söker, med landets jämnaste könsfördelning och hör vad studenterna tycker.
 • Stockholm-Uppsala Mini-Conference for PhD-Students in Mathematics 2016-05-11 This is a mini-conference for PhD-students in mathematics from the Stockholm-Uppsala area. The conference will take place at Stockholm University on 12-13/5 - 2016 and will consist of two parallel sessions: one in Algebra, Geometry and Topology and one in Analysis. We gratefully acknowledge the support of the Stockholm Mathematical Center, SMC.
 • Studentrådet söker engagerade studenter 2015-02-25 Genom att engagera dig hos oss ser du till att göra tillvaron för oss studenter bättre, du får praktisk erfarenhet i projektledning, du får ett nätverk bestående av studenter på både grund och avancerad nivå. Det gör att vi kan utbyta erfarenheter med varandra och få ett värdefullt kontaktnät inför framtiden. Dessutom finns möjligheten att få arvoderade påverkansuppdrag genom att sitta som representant i olika beredande och beslutande organ på naturvetenskapliga fakulteten. Icke att förglömma, det är roligt också.
 • Utmanande matematik - En kurs i problemlösning 2014-10-14 Matematiska institutionen kommer i höst (och i fortsättningen) att erbjuda en kurs i problemlösning och spännande matematik: Utmanande matematik. Kursen riktar sig till alla som fascineras av matematiska resonemang, och som är villiga att lägga ner sin tid och energi på att lösa svårare problem med matematiska metoder.
 • Plugga med Sigma 2014-09-15 Sigma drar igång projektet "Plugga med Sigma". Dit kan studenter gå för att plugga tillsammans med andra, hitta gemenskap och lära av varandra.

Kontakt

Kräftriket, hus 5. Foto: Mia Borgelin

Postadress
Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

Besöksadress
Kräftriket hus 5 och 6, Stockholm.
Hus 5 innehåller undervisningslokaler och tjänsterummen finns i hus 6.

Institutionens fax: 08-6126717

Hitta till oss